Formulář oznámení o porušení


ConverterBear.com je web pro převod videa na mp3 a ConverterBear není hostitelem žádných hudebních / video souborů. Všechny soubory mp3 jsou obvykle převedeny z videí youtube. Pokud jste vlastníkem práv k hudbě, kterou může ConverterBear převést na mp3, a pokud chcete, aby ConverterBear zabránil převodu a stahování hudby chráněné autorskými právy, pošlete nám dotaz včetně nezbytného dokladu o vlastnictví. Přibližně za 1-2 pracovní dny zablokujeme převádění přijatých videí na našem webu.

enter this code