Inbreukformulier


ConverterBear.com is een video naar mp3 converter site en ConverterBear host geen muziek / videobestanden. Alle mp3-bestanden worden over het algemeen geconverteerd van YouTube-video's. Als u de eigenaar bent van een muziek die door ConverterBear naar mp3 kan worden geconverteerd, en als u wilt dat ConverterBear voorkomt dat de auteursrechtelijk beschermde muziek wordt geconverteerd en gedownload, stuur ons dan een onderzoek met de nodige informatie over het eigendomsbewijs. We blokkeren de geaccepteerde video's die binnen 1-2 werkdagen op onze site worden geconverteerd.

enter this code