Formularz zawiadomienia o naruszeniu


ConverterBear.com to strona konwertująca wideo na mp3, a ConverterBear nie obsługuje żadnych plików muzycznych / wideo. Wszystkie pliki mp3 są na ogół konwertowane z filmów z YouTube. Jeśli jesteś właścicielem praw do muzyki, którą ConverterBear może przekonwertować na mp3, i jeśli chcesz, aby ConverterBear uniemożliwił konwersję i pobieranie muzyki chronionej prawem autorskim, po prostu wyślij do nas zapytanie zawierające niezbędne informacje o dowodzie własności. Zablokujemy konwersję zaakceptowanych filmów w naszej witrynie w ciągu około 1-2 dni roboczych.

enter this code